SPOLEK PRO ALTERNATIVNÍ TERAPIE, PSYCHOTRONIKU A OCHRANU ZDRAVÍ
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Spolek ATOZ, který byl založen v r. 1991 v Brně, sdružuje zájemce o alternativní způsoby terapie, psychotroniku a léčitelství. Mnozí členové psychotronici se sami zabývají léčitelstvím a mají schopnost diagnostikovat nemoci pacientů, identifikovat vodní toky a dále patogenní zóny, jejichž následky se později projeví mnohdy i jako závažné choroby. Někteří členové jako senzibilové aplikují tzv. distanční diagnostiku při bezprostředním styku s objektem, ale i dle markantu jako je např. osobní fotografie, písmo či nějaká osobní drobnost. Předností této metody je rovněž možnost upozornění na nebezpečí závažného onemocnění v nejbližším nebo i vzdálenějším období života. Někteří léčitelé ze spolku současně doporučují individuální diety jako součást léčení bioenergií k dosažení maximálního léčebného efektu.
Spolek ATOZ pořádá především pravidelné osvětové přednášky a besedy  se specialisty z celé republiky v budově odborových služeb, Malinovského nám. 4, 4.patro, každé první úterý v měsíci v 16:30. Účast je vítána u všech vrstev obyvatel, zejména těch jimž není lhostejná preventivní a doplňková péče o zdraví.
Prevence, terapie a vhodná výživa  je prezentována léčiteli a dietními specialisty na každoročním jarním setkání (přednáškovém semináři) lékařů s léčiteli z celé ČR (taktéž i ze Slovenska). Zde jsou prezentovány novinky v klasickém lékařství, různé techniky v alternativní medicíně, jsou podávány informace o nových nemocech i novinkách v ochraně zdraví a prevenci.
Uvítáme v našem spolku nebo na pořádaných akcích všechny laické zájemce i praktikující jedince v oblasti ochrany lidského zdraví i alternativních způsobů terapie, které dnes již mají své nezastupitelné místo v péči o zdraví jedince.
© 2005 Tyset Brno
 
http://www.atoz.euweb.cz/onas.html
http://www.atoz.euweb.cz/prednasky.html
http://www.atoz.euweb.cz/seminar.html
http://www.atoz.euweb.cz/clenstvi.html
http://www.atoz.euweb.cz/odkazy.html
http://www.atoz.euweb.cz/kontakt.html